Narodowe tańce polskie – krakowiak

Scenariusz zaplanowany do realizacji w czasie 45-minutowej lekcji, której celem jest zapoznanie uczniów z tańcem ludowym – krakowiakiem. Wskazanie regionów, w których krakowiak występuje lub występował, pokazanie charakterystycznych rytmów krakowiakowych oraz wyjaśnienie pojęcia synkopa. Wspólne poznanie i zaśpiewanie piosenki "Laboga, dziewczyny". Zabawy muzyczne związane z krakowiakiem. Wysłuchanie krakowiaka w formie tradycyjnej, wykonanego przez kapelę ludową oraz krakowiaka z baletu Ludomira Różyckiego "Pan Twardowski".

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida