Narodowe tańce polskie – mazur i mazurek (scenariusz)

Szkoła podstawowa IV-VIII
Kategorie
Muzyka
Udostępnij

Scenariusz zaplanowany do realizacji w czasie 45-minutowej lekcji, której celem jest zapoznanie uczniów z tańcem ludowym – mazurem. Wskazanie regionów, w których taniec ten występuje lub występował. Omówienie charakterystycznych rytmów mazurowych. Wyjaśnienie pojęcia mazurek i wskazanie różnic między mazurem a mazurkiem. Omówienie "Mazurka Dąbrowskiego", jego historii powstania i charakterystycznych cech muzycznych. Nauczenie się słów i muzyki "Mazurka Dąbrowskiego".

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.