Narodziny chrześcijaństwa

Zasób zawiera trzy grafiki oraz ilustrację oś czasu. Z opisu uczeń dowiaduje się czym charakteryzowała się religia Żydów, gdzie narodziło się chrześcijaństwo i jakie były jego związki z religią żydowską.

W zasobie grafika – Kazanie na górze. Tekst odnosi się do historii związanej z powstaniem chrześcijaństwa. Uczeń dowiaduje się o uznaniu Jezusa z Nazaretu za Mesjasza Syna Bożego.

Zasób zawiera grafikę‑Wręczenie kluczy św. Piotrowi. W relacji o pierwszych chrześcijanach, znajduje się opis powstawania pierwszych wspólnot i roli Pawła w rozprzestrzenianiu się chrześcijaństwa. Uczeń poznaje pojęcia związane z religią chrześcijańską. Do wykorzystania w kl. 1 szkoły ponadpodstawowej oraz w przedmiotach: religia, j. polski i  historia sztuki.

W zasobie dwie grafiki. W opisie wyjaśnienie dlaczego i jak władcy cesarstwa rzymskiego prześladowali chrześcijan. Do wykorzystania w kl. 1 szkoły ponadpodstawowej oraz w przedmiotach: religia, j. polski i  historia sztuki.

W zasobie mapa – Rozprzestrzenianie się chrześcijaństwa od I do V wieku. W opisie zasobu umieszczono informacją o rozpowszechnianiu się chrześcijaństwa na terenie Cesarstwa Rzymskiego. Uczeń dowiaduje się jak chrześcijaństwo stało się religią państwową. Do wykorzystania w kl. 1 szkoły ponadpodstawowej oraz w przedmiotach: religia i  j. polski.

W zasobie pytania i polecenia odnoszące się do narodzin chrześcijaństwa. Pozwalają na tworzenie krótkich i długich wypowiedzi: planu, notatki, rozprawki lub prezentacji. W zasobie trzy ćwiczenia interaktywne. Pierwsze ćwiczenie to test z zadaniami z luką. Uczeń przy pomocy kliknięcia umiejscawia wybrane pojęcie we właściwym miejscu zdania. W ten sposób powstaje ciąg przyczynowo‑skutkowy związany z narodzinami chrześcijaństwa.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida