Nasze zabytki - zwiedzamy Polskę

Prezentacja najważniejszych zabytków sztuki polskiej oraz znanych dzieł sztuki wraz z opisami. Zestaw zawiera aplikację do przyporządkowywania / przypisywania spośród podanych zasobów właściwych pojęć / cech dziełom architektury i sztuk plastycznych.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.