Nauka i technika

Uczniowie ćwiczą sprawność mówienia i słuchania pod kątem przygotowania do egzaminu maturalnego. Zawiera ćwiczenia sprawdzające umiejętności rozumienia ze słuchu i płynność mówienia oraz poszerza słownictwo dotyczące nauki i techniki, wykorzystując w tym celu grę dydaktyczną.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.