Nazewnictwo cukrów (węglowodanów): cukry proste (aldozy i ketozy) oraz cukry złożone

Tablica przedstawia po 3 przykłady wraz z nazwami zwyczajowymi cukrów prostych i złożonych. Związki przedstawione są w postaci wzorów grupowych z wyróżnioną grupą funkcyjną. Grupy funkcyjne charakterystyczne dla cukrów wyróżnione są również w oddzielnym okienku.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.