Neoklasycyzm

Materiał składa się z sekcji: "Kult starożytności", "Świątynia Sybilli w Puławach", "Perseusz i Apollo", "Powrót do mitologii", "Mecenat Stanisława Augusta", "Neoklasycyzm w Polsce", "Zadaniowo".

Materiał zawiera 14 ilustracji (fotografii, obrazów, rysunków), 10 ćwiczeń, w tym 3 interaktywne.

Zawartość: współczesna fotografia przedstawiająca Pałac Łazienkowski (pałac Na Wodzie) w Warszawie; informacje o kształtowaniu się klasycyzmu; polecenie obejrzenia na stronie internetowej Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie filmu o Izabeli Lubomirskiej, miłośniczce mody i sztuki, polecenie poszukania w dowolnym źródle informacji na temat rokoka, a następnie zredagowania krótkiej notatki dotyczącej cech tego stylu, zwłaszcza w malarstwie.

Zawartość: obraz Anton Raphael Mengs, Portret Johanna Joachima Winckelmann; informacje o Johannie Joachimie Winckelmannie; Johann Joachim Winckelmann "Myśli o naśladowaniu greckich rzeźb i malowideł"; polecenie związane z rozumieniem tekstu (załączono odpowiedź).

Zawartość: galeria fotografii (dwie fotografie Świątyni Sybilli w Puławach, Chrystian Piotr Aigner; fotografia
Świątyni Westy w Tivoli); informacje o Świątyni Sybilii (bryła budynku, przeznaczenie) i Izabeli Czartoryskiej; dwa polecenia otwarte (interpretacja dewizy umieszczonej nad wejściem do Świątyni Sybilli; wskazanie nawiązań do architektury antyku widocznych w bryle Świątyni Sybilli w Puławach.

Zawartość: galeria przedstawiająca rzeźbę "Perseusz" Antonio Canova (trzy ujęcia) oraz rzeźbę "Apollo belwederski"; opis rzeźby "Perseusz" i jej związek z rzeźbą "Apollo belwederski"; ćwiczenie interaktywne - wskazanie podobieństw i różnic między rzeźbami.

Zawartość: galeria dwóch obrazów inspirowanych mitologią (Edyp i sfinks, Jean‑Auguste‑Dominique Ingres; Jowisz i Thetis, Jean‑Auguste‑Dominique Ingres); Maria Rzepińska "Siedem wieków malarstwa europejskiego" (fragment o powyższych obrazach); dwa polecenia otwarte (streszczenie fragmentu mitu inspirującego malarza; wyjaśnienie, w jaki inny sposób – poza czerpaniem tematu z motywów mitologicznych – Ingres nawiązuje do sztuki antyku); ćwiczenie interaktywne - dopisanie synonimów do podanych określeń.

Zawartość: obraz Marcello Bacciarelli, Portret Stanisława II Augusta Poniatowskiego w stroju koronacyjnym; Janusz Kębłowski "Dzieje sztuki polskiej: panorama zjawisk od zarania do współczesności".

Informacje o artystach związanych z dworem królewskim: Marcello Bacciarellim, Józefie Marii Grassim oraz Bernardo Bellotto, zwanym Canaletto.

Dwa polecenia otwarte: wyjaśnienie współczesnego i dawnego znaczenia określenia mecenas sztuki; udowodnienie, że księżna Izabela Czartoryska była mecenasem sztuki w oświeceniu.

Ćwiczenie interaktywne - przypisywanie cech rokoko i neoklasycyzmu; ćwiczenie interaktywne słowa klucze.

Bibliografia:

  • Źródło: Johann Joachim Winckelmann, Myśli o naśladowaniu greckich rzeźb i malowideł (1775), [w:] Teoretycy, artyści i krytycy o sztuce 1700–1870, tłum. Jolanta Maurin-Białostocka, wybór Elżbieta Grabska, Maria Poprzęcka, Warszawa 1989, s. 163–178.
  • Źródło: Maria Rzepińska, Siedem wieków malarstwa europejskiego, Wrocław 1991, s. 356–357.
  • Źródło: Janusz Kębłowski, Dzieje sztuki polskiej: panorama zjawisk od zarania do współczesności, Warszawa 1987, s. 153.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida