Strona główna Nie każda skała jest twarda
Powrót

Nie każda skała jest twarda

Materiał składa się z sekcji: "1. Minerały i skały", "2. Skały w Polsce", "3. Skały bogactwem Polski", "Podsumowanie", "Słowniczek", "Zadania".

Materiał zawiera 16 ilustracji (fotografii, obrazów, rysunków), 4 ćwiczenia, w tym 4 interaktywne z możliwością sprawdzenia poprawności odpowiedzi. Są to zadania wielokrotnego wyboru, zadanie typu prawda - fałsz i teksty z lukami.

Słownik pojęć zawiera wyjaśnienia terminów: "minerał", "skała", "skały magmowe", "skały osadowe", "skały przeobrażone".

W materiale scharakteryzowano rodzaje skał występujące w Polsce, dokonano ich podziału ze względu na sposób  powstawania oraz strukturę. 

Aktualizacja tekstu: Monika Zaleska - Szczygieł

Opracowanie i multimedia: Tomorrow Sp. z o.o., GroMar Sp. z o. o.