Nie tylko patroni i klienci. Społeczeństwo rzymskie w okresie monarchii

Autor: Sebastian Rajewicz

Opracowanie i multimedia: Contentplus.pl sp. z o.o.

,

Bibliografia:

  • Źródło: Żywot Romulusa, [w:] Plutarch z Cheronei, Żywoty równoległe, t. I, tłum. K. Korus, Warszawa 2004, s. 154–155.
  • Źródło: Prawo XII tablic, [w:] Źródła i materiały do nauczania historii, oprac. S. Sierpowski, Warszawa 1998, s. 36.
  • Źródło: Tytus Liwiusz, Dzieje Rzymu od założenia miasta, księgi I–V, tłum. A. Kościółek, Wrocław 1968, s. 93.
  • Źródło: Arystoteles, Ustrój polityczny Aten, [w:] Starożytność. Teksty źródłowe, komentarze i zagadnienia do historii w szkole średniej, oprac. G. Chomicki, S. Sprawski, Kraków 1999, s. 102. rozdz. VII-IX.
  • Źródło: Tytus Liwiusz, Dzieje Rzymu od założenia miasta, księgi I–V, tłum. A. Kościółek, Wrocław 1968, s. 54–56.
  • Źródło: Prawo XII tablic, [w:] Źródła i materiały do nauczania historii, oprac. S. Sierpowski, Warszawa 1998, s. 35–36.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida