Nie wolno mnie krzywdzić

Uczniowie czytają "Dziewczynkę z zapałkami", odróżniając fikcję realistyczną od fantastycznej. Uaktualniają treść baśni, porównując ją z rzeczywistością. Dyskutują, nad możliwością szczęśliwego zakończenia baśni. Dowiadują się, że można i trzeba reagować, gdy prawa dzieci są łamane tak, jak w baśni. Poznają instytucje i organizacje, stojące na straży praw dziecka. Czytają wiersz, który jest przystępnym wyliczeniem podstawowych praw dziecka, obowiązujących w Polsce, UE i USA. Formułują spis obowiązków dziecka.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.