Niektórzy lubią poezję

Szkoła podstawowa IV-VIII
Kategorie
Język polski
Udostępnij

Lekcja dotyczy dociekań nad przyczynami niechęci uczniów wobec poezji. Na lekcji wykorzystano utwór Wisławy Szymborskiej. Wytworzenie więzi, solidarności między uczniami - antagonistami a osobą czynnie „uprawiającą” poezję ma skłonić do weryfikacji sądów. Zaś próba stworzenia własnego utworu poetyckiego ma dowieść, iż tworzenie poezji jest sztuką.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.