Nowa estetyka

Materiał składa się z sekcji: „Renesans na ziemiach polskich”, „Włoskie wzorce nad Wisłą – dwór królewski jako mecenas”, „Polacy nie próżnują i naśladują”, „Śmierć upamiętnia człowieka”, „Mieszczańscy naśladowcy”, „Renesans w moim regionie”, „Wielkopolska – pałace i miasta”, „Małopolska pełna wspaniałych zamków i okazałych nagrobków”, „Pomorze i Gdańsk – mieszczańska wspaniałość”, „Mazowsze – przywiązanie do tradycji i ciekawość nowości”, „Wschodnie ziemie Rzeczypospolitej”.

Materiał zawiera 71 ilustracji (fotografii, obrazów, rysunków), 1 film, 5 ćwiczeń, w tym 5 interaktywnych, 9 poleceń.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida