Nowe formy wypowiedzi artystycznej w sztuce współczesnej

W trakcie zajęć nauczyciel prezentuje kierunki i tendencje w sztukach plastycznych XX i XXI wieku, prezentuje sylwetki współczesnych artystów oraz techniki artystyczne i formy wypowiedzi artystycznej charakterystyczne dla tego okresu. Zestaw zawiera schemat przedstawiający kierunki i tendencje (techniki) w sztukach plastycznych XX i XXI wieku oraz interaktywne zadanie do łączenia dzieł zaliczanych do nowych praktyk twórczych z właściwymi im kierunkami i tendencjami.

 

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.