Nowożytna myśl polityczna: recepcja i dyskusja

Tekst: Tomasz Mazur

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.
Materiał powstał we współpracy z Wydawnictwem Piotra Marciszuka STENTOR.

Definicje słownikowe powstały we współpracy z Wydawnictwem Naukowym PWN.

Bibliografia:

  • Winczorek Piotr, „Państwo i Prawo” 1985.
  • Marcuse Herbert, Człowiek jednowymiarowy. Badania nad ideologią rozwiniętego społeczeństwa przemysłowego, tłum. S. Konopacki, Warszawa 1991.
  • Leszek Kołakowski, Główne nurty marksizmu. Część I: Powstanie.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida