Nowożytne teorie etyczne

Tekst: Adam Kalbarczyk 

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o. o. 

Bibliografia:

  • Mill John Stuart, Utylitaryzm, tłum. M. Ossowska. Cytat za: Barbara Markiewicz, Filozofia dla szkoły średniej. Wybór tekstów, Warszawa 1988, s. 296.
  • Bourke Vernon J., Historia etyki, tłum. A. Białek, 1994.
  • Kant Immanuel, Uzasadnienie metafizyki moralności, tłum. M. Wartenberg. Cytat za: Barbara Markiewicz, Filozofia dla szkoły średniej. Wybór tekstów, Warszawa 1988, s. 244.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida