Nowy realizm i kształt artystyczny "Zbrodni i kary" Fiodora Dostojewskiego

Podczas lekcji uczniowie analizują budowę i kształt artystyczny powieści Fiodora Dostojewskiego. W dyskusji podsumowującej utrwalają wiadomości z zakresu całości wiedzy dotyczącej "Zbrodni i kary".

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida