O języku Szewców

Bibliografia:

  • Lamża Zuzanna, „Tygodnik Powszechny” 2019, nr 47.
  • Kasprzak Barbara, „Teksty: teoria literatury, krytyka, interpretacja” 1981, nr 3 (57).
  • Witkiewicz Stanisław Ignacy, Szewcy, [w:] Dramaty, wybór Konstanty Puzyna, Warszawa 1983.
  • Witkiewicz Stanisław Ignacy, Szewcy, [w:] Dramaty, wybór Konstanty Puzyna, Warszawa 1983.
  • Witkiewicz Stanisław Ignacy, Szewcy, [w:] Dramaty, oprac. Konstatny Puzyna, Warszawa 1983.
  • Witkiewicz Stanisław Ignacy, Szewcy, [w:] Dramaty, wybór Konstanty Puzyna, Warszawa 1983.
  • Witkiewicz Stanisław Ignacy, Szewcy, [w:] Dramaty, wybór Konstanty Puzyna, Warszawa 1983.
  • Kasprzak Barbara, „Teksty: teoria literatury, krytyka, interpretacja” 1981, nr 3(57).