O języku Szewców

Tekst: Fryderyk Nguyen

Opracowanie i multimedia: Englishsquare sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Źródło: Zuzanna Lamża, Najsilniej wibrujące „r”, „Tygodnik Powszechny” 2019, nr 47, s. 66–67.
  • Źródło: Barbara Kasprzak, But - byt, czyli o języku „Szewców”, „Teksty: teoria literatury, krytyka, interpretacja” 1981, nr 3 (57), s. 91.
  • Źródło: Stanisław Ignacy Witkiewicz, Szewcy, [w:] Dramaty, wybór Konstanty Puzyna, Warszawa 1983, s. 418.
  • Źródło: Stanisław Ignacy Witkiewicz, Szewcy, [w:] Dramaty, wybór Konstanty Puzyna, Warszawa 1983, s. 427–428.
  • Źródło: Stanisław Ignacy Witkiewicz, Szewcy, [w:] Dramaty, oprac. Konstatny Puzyna, Warszawa 1983, s. 433.
  • Źródło: Stanisław Ignacy Witkiewicz, Szewcy, [w:] Dramaty, wybór Konstanty Puzyna, Warszawa 1983, s. 433.
  • Źródło: Stanisław Ignacy Witkiewicz, Szewcy, [w:] Dramaty, wybór Konstanty Puzyna, Warszawa 1983, s. 413.
  • Źródło: Barbara Kasprzak, But - byt, czyli o języku „Szewców”, „Teksty: teoria literatury, krytyka, interpretacja” 1981, nr 3(57), s. 100–101.