O kulturze i etyce słowa, czyli rozpoznajemy i wyrażamy emocje

Pakiet składa się ze scenariusza zajęć i filmu. W trakcie zajęć uczniowie ćwiczą umiejętność rozpoznawania wypowiedzi o charakterze emocjonalnym, a także uczą się świadomie posługiwać słownictwem o charakterze emocjonalnym, zgodnie z etyką i kulturą słowa. Film zawiera fragmenty dramatu obyczajowego „Sala samobójców" opatrzone komentarzami psycholog, dr Anetty Pereświet-Sołtan.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.