O pamięci miłości – Do M***

Starter: 

 • obraz: Jean‑Honoré Fragonard, Skradziony pocałunek; informacje o miłości romantycznej jako źródle cierpienia i wspomnień; polecenia odwołujące się do wiedzy ucznia;

Rozdział: Romantyczna miłość

 • obraz: Philipp Otto Runge, Nas troje; wpływ sentymentalizmu na romantyczną uczuciowość; ciekawostka o romantycznej modzie na sentymentalizm; obraz: Gaetano Previati, Paolo i Francesca; ciekawostka związana z obrazem; Marta Piwińska Słownik literatury polskiej XIX wieku (fragment o romantycznej miłości); dwa ćwiczenia interaktywne; jedno ćwiczenia otwarte; cztery polecenia 

Rozdział: Adam i Maryla

 • obraz: Tuhanowicze, Wincenty Dmochowski; obraz: Adam Mickiewicz według akwareli Walentego Wańkowicza; obraz: Maria z Wereszczaków Puttkamerowa, fot. z  fototypii wg K. Mordasiewicza; obraz: Maryla z Wereszczaków Puttkamerowa, Louis von Schorn; geneza wiersza Do M***; Marta Zielińska Opowieść o Gustawie i Maryli, czyli Teatr, życie i  literatura; romans Maryli i Mickiewicza; dwa ćwiczenia otwarte; jedno polecenie; ćwiczenie interaktywne (ułożenie krzyżówki);

Rozdział: „Bom wszędzie cząstkę mej duszy zostawił”

 • obraz: Karl Ditz lub Jan Damel, Portret Marii z Wereszczaków hr. Puttkamerowej; nagranie audio i tekst: Adam Mickiewicz Do M***; fotografia fragmentu rękopisu wiersza Do M*** ; cztery ćwiczenia interaktywne i zestaw ćwiczeń otwartych dotyczących rozumienia analizy i interpretacji wiersza; jedno polecenie

Rozdział: „Pamiętam nagłe zachwycenie”

 •  Autoportret Puszkina i portret Anny Pietrowny Kern; obraz: Natalia Gonczarowa, Ivan Makaro; obraz: Aleksander Puszkin, Orest Kipriensk; obraz: Przerwane spotkanie, Karl Bryullov; informacje o życiu i twórczości Aleksandra Puszkina oraz jego wierszu Do***;  Aleksander Puszkin Do***; trzy ćwiczenia otwarte i ćwiczenie interaktywne związane z rozumieniem i interpretacją utworu; 

Rozdział: Miłość od pierwszego wejrzenia

 • Wisława Szymborska Miłość od pierwszego wejrzenia i zestaw pięciu ćwiczeń otwartych dotyczących analizy i interpretacji wiersza;

Rozdział: Zadaniowo

 • polecenie napisania analizy porównawczej wiersza Adama Mickiewicza Do M*** oraz utworu Aleksandra Puszkina Do***oraz pomocniczy zestaw ćwiczeń; polecenie napisania rozprawki na temat:  „Różne oblicza miłości w literaturze”; polecenie pisemnego zinterpretowania słów C. K. Norwida: „Kto kocha, widzieć chce choć cień obrazu”; polecenie napisania notatki syntetyzującej; dwa ćwiczenia interaktywne,

Bibliografia:

 • Źródło: Aleksander Puszkin, Do***, [w:] Aleksander Puszkin, Wybór wierszy, oprac. Bohdan Galster, tłum. Seweryn Pollak, Wrocław 1982, s. 188–190, tylko do użytku edukacyjnego.
 • Źródło: Marta Zielińska, Opowieść o Gustawie i Maryli, czyli Teatr, życie i literatura, Warszawa 1989, s. 34–39.
 • Źródło: Adam Mickiewicz, Do M***, [w:] Adam Mickiewicz, Wybór poezyj, t. 1, oprac. Czesław Zgorzelski, Wrocław 1997, s. 211–213.
 • Źródło: Wisława Szymborska, Miłość od pierwszego wejrzenia, [w:] tegoż, Miłość szczęśliwa i inne wiersze, wybór Ryszard Krynicki, Kraków 2007, s. 75–76.
 • Źródło: Marta Piwińska, Słownik literatury polskiej XIX wieku, red. Józef Bachórz, Alina Kowalczykowa: Miłość romantyczna., Warszawa 1991, s. 546–550.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida