O presji bez presji

Szkoła podstawowa IV-VIII
Kategorie
Język polski
Wychowanie fizyczne
Wiedza o społeczeństwie
Udostępnij

Materiały edukacyjne rozwijające umiejętność radzenia sobie z róznymi rodzajami presji, np. w podróży, i kształtujące zachowania asertywne. Zestaw zawiera scenariusz zajęć, materiał filmowy „Wśród obcych” oraz dwie karty pracy.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.