O presji bez presji

Materiały edukacyjne rozwijające umiejętność radzenia sobie z róznymi rodzajami presji, np. w podróży, i kształtujące zachowania asertywne. Zestaw zawiera scenariusz zajęć, materiał filmowy „Wśród obcych” oraz dwie karty pracy.