O roli muzyki w społeczeństwie, czyli ponadczasowość Platona i Arystotelesa