O Układzie Słonecznym

Materiał zawiera 3 ilustracje: fotografię tellurium, obraz Josepha Wrighta of Derby "Filozof prezentujący model Układu Słonecznego" oraz grafiki przedstawiającej kolejność planet układu słonecznego, 13 ćwiczeń, w tym 8 interaktywnych. Uczeń porządkuje nazwy planet, zaczynając do planety położonej najbliżej Słońca, pisze krótką notatkę na podstawie analizy fotografii tellurium, szuka informacji w internecie na temat planet, opisuje postaci i nastrój obrazu Wrighta.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida