O wpływach

Pakiet składa się ze scenariusza zajęć i filmu. W trakcie zajęć uczniowie doskonalą umiejętność analizy tekstów kultury, wyjaśniania ich metaforycznego sensu, jak również uczą się dostrzegać dzieła sztuki w przestrzeni swojej miejscowości. Film prezentuje analizę porównawczą dzieł „Atak rotmistrza Brochockiego pod Savoną" Wojciecha Kossaka oraz „Bitwy pod Kłobuckiem" Jerzego Kosałki przeprowadzoną przez ekspert Muzeum Narodowego we Wrocławiu, Jadwigę Jasińską-Sadurę.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida