O źródle doskonałości świata, neoplatonizm w Hymnie Jana Kochanowskiego.

Scenariusz lekcji: Echa filozofii neoplatońskiej w "Hymnie" Jana Kochanowskiego.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida