Obliczania procentu z danej liczby

Scenariusz dotyczy umiejętności posługiwania się procentami i wykonywania obliczeń procentowych. Uczniowie na lekcji rozwiązują zadania (zamieniają procent na ułamki, obliczają ułamki danej liczby).

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.