Obowiązki dyżurnego

Scenariusz zajęć nauczania zintegrowanego w zakresie edukacji polonistycznej w klasie II poświęcony opracowaniu tekstu "Dyżurny Ptyś". Uczniowie wypowiadają się na temat funkcji dyżurnego w klasie, ustalają zakres jego obowiązków, wskazują w tekście różne rodzaje zdań oraz redagują zdania wykrzyknikowe.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida