Obraz poetycki. Dynamiczny czy statyczny?

Uczniowie zapoznają się z definicją obrazu poetyckiego, rozmawiają na temat elementów obrazu dynamicznego i statycznego. Następnie w grupach analizują wybrane wiersze, podkreślają jednym kolorem te fragmenty, które świadczą o dynamice, innym te, które mówią o statyczności obrazu. W końcowym etapie tworzą swoje wiersze z dwoma rodzajami opisów poetyckich.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.