Obraz szlachty w "Panu Tadeuszu" Adama Mickiewicza

Scenariusz zajęć zobowiązuje uczniów do znajomości treści lektury "Pan Tadeusz". Na jej podstawie dokonują podziału i charakterystyki szlachty polskiej. Następnie nauczyciel dzieli uczniów na grupy i prosi o dokonanie charakterystyki Sędziego, Hrabiego i Stolnika. Uczniowie prezentują swoją pracę. W fazie podsumowującej lekcję dokonują oceny szlachty polskiej ukazanej w lekturze - wskazują wady i zalety. Na koniec lekcji nauczyciel zadaje uczniom pracę domową.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida