Obszary działania instytucji rządowych i pozarządowych

Liceum ogólnokształcące i technikum
Kategorie
Wiedza o społeczeństwie
Wiedza o społeczeństwie PP 2022
Udostępnij

Tekst: zespół autorski

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Źródło: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Rolnictwo i gospodarka żywnościowa w Polsce 2018, Warszawa 2018, s. 26–27.
  • Źródło: Różne szczeble administracji – współpraca z organizacjami, dostępny w internecie: poradnik.ngo.pl [dostęp 3.09.2020 r.].
  • Źródło: Co to są organizacje pozarządowe? Czym jest stowarzyszenie, a czym fundacja?, dostępny w internecie: poradnik.ngo.pl [dostęp 3.09.2020 r.].