Obszary koncentracji przemysłu

Tematyka realizowana na lekcji dotyczy zagadnienia rozmieszczenie głównych okręgów przemysłowych w Polsce, a w szczególności przedstawienie czynników warunkujących rozmieszczenie przemysłu. Praca w grupach w oparciu o podręcznik i mapę z wykorzystaniem kart pracy.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.