Ocena moralna zjawiska przemocy

Szkoła podstawowa
Etyka
Udostępnij

Scenariusz dotyczy zajęć z zakresu głównych problemów współczesnej etyki – treści objętych podstawą programową kształcenia ogólnego dla gimnazjum. W czasie zajęć uczniowie poznają, czym jest przemoc, jakie są jej formy, źródła i konsekwencje oraz jak przeciwdziałać zjawisku przemocy.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida