Od sejmokracji do autorytaryzmu. Konstytucja marcowa i kwietniowa – porównanie

Szkoła ponadpodstawowa
Historia
Udostępnij

Jest to lekcja powtórzeniowa. Uczniowie analizują system polityczny II RP w świetle dwóch konstytucji.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida