Odbudowa kraju, reforma rolna i nacjonalizacja przemysłu i handlu

Szkoła ponadpodstawowa
Historia 2022
Historia i teraźniejszość
Historia
Udostępnij

Autor: Wiesław Zdziabek

Opracowanie i multimedia: Contentplus.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Źródło: Janusz Skodlarski, Zarys historii gospodarczej Polski, Warszawa 2000, s. 372–373.
  • Źródło: Wojciech Roszkowski, Najnowsza historia Polski 1945-1980, t. II, Warszawa 2003, s. 83–84.
  • Źródło: Relacja Pawła Szewczuka, byłego pełnomocnika PKWN do spraw reformy rolnej w pow. hrubieszowskim woj. lubelskiego, [w:] Teksty źródłowe do nauki historii w szkole. Wyzwolenie Polski i budowa Państwa Ludowego 1944–1945, t. 61, oprac. W. Góra, R. Halaba, N. Kołomiejczyk, Warszawa 1959, s. 21–22.
  • Źródło: Wyciągi z miesięcznych sprawozdań Narodowego Banku Polskiego o sytuacji gospodarczej w niektórych ośrodkach przemysłowych kraju, przesyłane do Ministerstwa Przemysłu, lipiec 1945, [w:] Polska w latach 1945–1956. Wybór tekstów źródłowych do nauczania historii, oprac. E. Grzędziński, Z. Kozik, Warszawa 1987, s. 240.
  • Źródło: Dekret PKWN z 6 września 1944 r. o przeprowadzeniu reformy rolnej, [w:] Teksty źródłowe do nauki historii w szkole. Wyzwolenie Polski i budowa Państwa Ludowego 1944–1945, t. 61, oprac. W. Góra, R. Halaba, N. Kołomiejczyk, Warszawa 1959, s. 18–19.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida