Odkrywamy Afrykę - scenariusz lekcji

Celem scenariusza jest:

• pokazanie złożoności oraz ciągłości procesów historycznych w Afryce

• wykorzystanie tekstów i nauka krytycznej analizy źródeł historycznych

• pokazanie wpływu kultury na obraz poszczególnych państw Afryki

• rozwój zainteresowania historią mówioną

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.