Odwrotna transkrypcja i jej znaczenie w cyklach infekcyjnych wirusów

Tekst: Piotr Piórkowski

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Pochodzenie i zróżnicowanie genetyczne ludzkiego wirusa niedoboru odporności typu 1, Monika Ziach-Terlecka, Tomasz Wąsik, tekst dostępny online: infona.pl.
  • Rola wirusów w etiopatogenezie chłoniaków nieziarniczych, Joanna Dobrzańska, Joanna Sawczuk-Chabin, Krzysztof Warzocha, tekst dostępny online: core.ac.uk.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida