Oglądanie muzyki

Są to dwa konspekty zajęć muzycznych, wykorzystujących sekwencerowy program komputerowy, tu proponuję bezpłatną aplikację firmy „Steinberg” Cubasis AV.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.