Ognisko i ogniskowa zwierciadła wklęsłego. Konstrukcja obrazów wytworzonych przez zwierciadła wklęsłe

Wstęp do tematu: Ognisko i ogniskowa zwierciadła wklęsłego. Konstrukcja obrazów wytworzonych przez zwierciadła wklęsłe. Zasób zawiera: ogólny wstęp do tematu, fotografię reflektorów samochodowych , odwołanie do wcześniejszej wiedzy ucznia oraz cele lekcji sformułowane w języku ucznia.

Zasób zawiera: określenie zwierciadła wklęsłego; fotografie dwóch zwierciadeł wklęsłych; animację dotyczącą sposobu tworzenia powierzchni zwierciadła wklęsłego o kształcie paraboloidy; animację dotyczacą zwierciadła kulistego wklęsłego.

Zasób zawiera: schemat zwierciadła kulistego wklęsłego wraz z zaznaczonymi parametrami; schemat ognisko zwierciadła kulistego wklęsłego; określenia pojęć: promień krzywizny zwierciadła, oś optyczna, ognisko zwierciadła, ogniskowa zwierciadła; ciekawostki dotyczące kuchni słonecznej i teleskopów; fotografię teleskopu i kuchni słonecznej.

Zasób zawiera: aplikację, która pokazuje jak powstaje jak powstaje obraz w zwierciadle wklęsłym, określenie promieni, które służą do konstrukcji; animację pt. Promienie konstrukcyjne; opis doświadczenia, którego celem jest analiza sposobu powstawania obrazów w zwierciadle kulistym wklęsłym, tabelaryczne zestawienie pt. Cechy obrazu w zwierciadłach kulistych wklęsłych; ciekawostkę dotyczącą zwierciadeł wypukłych wraz z fotografią odbicia w bombce choinkowej jako przykładu odbicia w zwierciadle kulistym wypukłym; polecenie dla ucznia.

Zasób zawiera: określenie powiększenia obrazu wraz ze wzorem; polecenie dla ucznia (zadanie tekstowe rachunkowe).

Zasób zawiera siedem sformułowań podsumowujących i pracę domową składającą się z czterech poleceń.

Zasób zawiera objaśnienia pojęć: bryła obrotowa, ognisko zwierciadła, ogniskowa zwierciadła, oś optyczna, powiększenie, promień krzywizny zwierciadła, zwierciadło wklęsłe.

Zasób zawiera zestaw trzech zadań interaktywnych różnego typu.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida