Okno na świat (Morze Bałtyckie)

Zajęcia obejmują zakres treści dotyczący cech środowiska przyrodniczego Morza Bałtyckiego z hasła programowego „Zróżnicowanie środowiska przyrodniczego”. Na lekcji kształcone są umiejętności samodzielnej poszukiwawczej pracy ucznia i umiejętności pracy w grupie, zajęcia prowadzone są metodą JIGSAW.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.