Operacje na blokach tekstowych

Celem lekcji przeprowadzonej według scenariusza jest zapoznanie ucznia z terminem bloku tekstowego oraz z operacjami, jakie można wykonać na tym bloku.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.