Opiekujemy się zwierzętami

Uczniowie nazywają i rozróżniają zwierzęta hodowane przez człowieka. Utrwalają pojęcie rzeczownika poprzez grupowanie wyrazów w tabelce. Przeliczają elementy w zbiorze. Lepią z plasteliny ulubione zwierzątko.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.