Opisujemy własne uczucia – Kazimiera Iłłakowiczówna Samotność

Uczniowie analizują wiersz Samotność Kazimiery Iłłakowiczówny. Odpowiadają na pytania dotyczące interpretacji wiersza. Następnie metodą Dywanika pomysłów rozwiązują problem: Jak można sobie poradzić z samotnością? Próbują graficznie oddać znaczenie słowa samotność.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.