Opisywanie przedmiotów

Uczniowie ćwiczą sprawność mówienia pod kątem przygotowania do egzaminu maturalnego. Opisując zdjęcia oraz przyniesione na lekcję prawdziwe przedmioty, ćwiczą płynność mówienia, powtarzają słownictwo dotyczące opisu przedmiotów.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida