Opowiadanie – ćwiczenia w pisaniu

Podczas lekcji uczniowie ćwiczą sprawność pisania pod kątem przygotowania do pisemnego egzaminu maturalnego. Samodzielnie piszą wypracowanie (opowiadanie).

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida