Opowiadanie o emocjach

Pakiet składa się ze scenariusza zajęć i filmu. W trakcie zajęć uczniowie doskonalą umiejętność nazywania emocji oraz ich wyrażania, również w kontekście odbioru dzieła sztuki. Analizują dzieło sztuki oraz porównują własne jego odczytania z innymi interpretacjami. Film zawiera analizę instalacji „Przejście" Jerzego Kaliny, dokonaną przez ekspert Muzeum Narodowego we Wrocławiu, Jadwigę Jasińską-Sadurę, oraz sondę uliczną prezentującą opinie mieszkańców miasta na temat „Przejścia".

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida