Organizacje pozarządowe w Polsce

Liceum ogólnokształcące i technikum
Kategorie
Wiedza o społeczeństwie
Wiedza o społeczeństwie PP 2022
Udostępnij

Tekst: zespół autorski

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Źródło: Beata Charycka, Marta Gumkowska, Kondycja organizacji pozarządowych. Raport z badań 2018, dostępny w internecie: fakty.ngo.pl [dostęp 18.03.2020].
  • Źródło: Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, dostępny w internecie: isap.sejm.gov.pl [dostęp 9.08.2020].
  • Źródło: Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, dostępny w internecie: isap.sejm.gov.pl [dostęp 27.09.2020].
  • Źródło: Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach, dostępny w internecie: isap.sejm.gov.pl [dostęp 21.09.2020].