Organizacje pozarządowe w Polsce

Tekst: zespół autorski

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Beata Charycka, Marta Gumkowska, Kondycja organizacji pozarządowych. Raport z badań 2018, dostępny w internecie: fakty.ngo.pl [dostęp 18.03.2020 r.].
  • Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
  • Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida