Organizacje pozarządowe zajmujące się ochroną praw człowieka

Tekst: zespół autorski

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Adrian Kubicki, Wspólny front przeciwko handlowi ludźmi, 26.10.2010 r., dostępny w internecie: publicystyka.ngo.pl [dostęp 2.08.2020 r.].
  • Prawa człowieka i organizacje pozarządowe, 15.03.2018 r., dostępny w internecie: ec.europa.eu [dostęp 2.08.2020 r.].
  • Human Rights Watch: Autorytaryzm ma się dobrze, 18.01.2019 r., dostępny w internecie: tvp.info [dostęp 4.08.2020 r.].
  • (…), dostępny w internecie: gazeta.us.edu.pl [dostęp 2.08.2020 r.].
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida