Organy pomocniczo-doradcze Unii Europejskiej i wybrane instytucje finansowe UE

Szkoła ponadpodstawowa
Wiedza o społeczeństwie
Udostępnij

Materiał powstał we współpracy z PWN Wydawnictwem Szkolnym.

Tekst: Agata Kunicka-Goldfinger, Witold Kunicki-Goldfinger, Maciej Podbielkowski

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Grzegorz Wesołowski, Piotr Żuk, Rola komunikacji banków centralnych z otoczeniem, dostępny w internecie: nbp.pl [dostęp 23.03.2020 r.].
  • Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, dostępny w internecie: eur-lex.europa.eu [dostęp 23.03.2020 r.].
  • Nocna akcja EBC. Bank wpompuje w rynek 750 miliardów euro. Nowy program z pandemią w nazwie, dostępny w internecie: gazeta.pl [dostęp 23.03.2020 r.].
  • Europejski Komitet Regionów (KR), dostępny w internecie: europa.eu [dostęp 23.03.2020 r.].
  • Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej, Informacja o przystąpieniu do procedury wyłaniania kandydatów na członków Europejskiego Komitetu Ekonomiczno‑Społecznego na kadencje 2015–2020, dostępny w internecie: ekonomiaspoleczna.gov.pl [dostęp 23.03.2020 r.].
  • EBI w skrócie 2019, dostępny w internecie: eib.org [dostęp 23.03.2020 r.].
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida