Pamięć i pamiątki.

Uczniowie wykonują wystawkę z pamiątkowych przedmiotów, które przynieśli na lekcję. Podpisują te przedmioty, wspominając osoby i zdarze-nia związane z nimi. Poznają wiersz W. Szymborskiej pt. Muzeum. Malują przedmioty wymienione w wierszu i podpisują je nazwami uczuć i cech, z którymi się one kojarzą. Formułują ustnie wnioski i przesłania wiersza. Piszą rozprawkę o tym, po co i dlaczego ludzie chcą pozostawić po sobie jakieś trwałe dzieło.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.