„Pan Tadeusz” wczoraj i dziś. W kręgu mitów i rekwizytów narodowych

Materiał zawiera: 2 ilustracje, 13 ćwiczeń (w tym 3 interaktywne).

Bibliografia:

  • Źródło: Leo Belmont, Zły patriota – filister, [w:] Rymy i rytmy. Wybór poezyj, t. 1, Warszawa 1900.
  • Źródło: Władysław Syrokomla, Urodzony Jan Dęboróg, [w:] tegoż, Wybór poezji, oprac. Franciszek Bielak, Wrocław 1970, s. 140.
  • Źródło: Juliusz Słowacki, Pan Tadeusz, [w:] Dzieła wszystkie , t. 13, red. Juliusz Kleiner, Wrocław 1963.
  • Źródło: Adam Mickiewicz, Pan Tadeusz, Wrocław 2015, s. 326.