Paralelizm Barucha Spinozy

Tekst: Bartosz Mroczkowski

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Źródło: Katarzyna Szmaglińska, Filozofia Barucha Spinozy w świetle "drugiego" odkrycia nieświadomości, „Folia Philosophica” 2010, nr 28, s. 104–106.
  • Źródło: Baruch Spinoza, Etyka , tłum. Ignacy Myślicki, Warszawa 2010, s. 7.
  • Źródło: Kartezjusz, Rozprawa o metodzie, tłum. T. Boy-Żeliński, Warszawa 2008, s. 72.
  • Źródło: Baruch Spinoza, Etyka, tłum. Ignacy Myślicki, Warszawa 2010, s. 132.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida